Езикови решения

Отворена е процедура за безвъзмездна финансова помощ: „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

ПРОГРАМА/СХЕМА:Национален план за възстановяване и устойчивост Процедура за безвъзмездна финансова помощ:„Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” ОСНОВНА ЦЕЛ:Да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките …

Отворена е процедура за безвъзмездна финансова помощ: „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” Read More »