admin

Предстои процедура за безвъзмездна финансова помощ:„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“

ПРОГРАМА/СХЕМА:Национален план за възстановяване и устойчивост Процедура за безвъзмездна финансова помощ:„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ ОСНОВНА ЦЕЛ:Устойчиво енергийно обновяване на държавни и общински сгради, за административно обслужване, сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството и сгради за спорт. СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:Индикативна дата …

Предстои процедура за безвъзмездна финансова помощ:„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ Read More »

Предстои процедура за безвъзмездна финансова помощ:„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“

ПРОГРАМА/СХЕМА:Национален план за възстановяване и устойчивост Процедура за безвъзмездна финансова помощ:„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“ ОСНОВНА ЦЕЛ:Устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм. СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:Индикативна дата на обявяване …

Предстои процедура за безвъзмездна финансова помощ:„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“ Read More »

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация.

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-1 от 1 април 2022 г. относно възможности за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация. Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.