ИНТЕГРА ГРУП е сертифицирана от RINA по стандарт: ISO 17000:2015

RINA удостовери през 2022 г., че услугите на ИНТЕГРА ГРУП съответстват на следния стандарт:

ISO 17000:2015

с област на приложение:

УСЛУГИ ЗА ПИСМЕН ПРЕВОД