Еврофинансиране

Една от най-желаните ползи от присъединяването на Република България към ЕС, но същевременно едно от големите предизвикателства, е използването на мащабната финансова подкрепа за развитие, предоставяна чрез фондовете на ЕС.

Езикови решения

ИНТЕГРА ГРУП предлага тясно специализирани езикови решения от и на повече от 45 езика в различни сфери на дейност, легализация на документи в български и чуждестранни институции, писмени и устни преводи, корекции и редакция, консултации.

Консултации по обществени поръчки

Законодателството в сферата на обществени поръчки навлезе сравнително скоро в България, но се наложи в икономическо-правната действителност. Характерни са вече и  големият  брой нарушения по прилагането му, предвид анализа на практиката на КЗК и ВАС.