Обществени поръчки

Отворена е процедура за безвъзмездна финансова помощ: „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

ПРОГРАМА/СХЕМА:Национален план за възстановяване и устойчивост Процедура за безвъзмездна финансова помощ:„Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” ОСНОВНА ЦЕЛ:Да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките …

Отворена е процедура за безвъзмездна финансова помощ: „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” Read More »

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация.

Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание № МУ-1 от 1 април 2022 г. относно възможности за индексиране на договори по време на изпълнението им в условия на инфлация. Указанието е достъпно на Портала за обществени поръчки в секция „Методология“ в подстраница „Методически указания“.