Отворена е процедура BG05SFPR002-1.004 „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“

ПРОГРАМА:„Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 Процедура за безвъзмездна финансова помощ:BG05SFPR002-1.004 „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“ ОСНОВНА ЦЕЛ:Целите са обвързани с предоставянето помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Това изисква бързи промени в пазара на труда и налага предприемане на ефективни …

Отворена е процедура BG05SFPR002-1.004 „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“ Read More »