Uncategorized

Отворена е процедура BG05SFPR002-1.004 „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“

ПРОГРАМА:„Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 Процедура за безвъзмездна финансова помощ:BG05SFPR002-1.004 „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“ ОСНОВНА ЦЕЛ:Целите са обвързани с предоставянето помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Това изисква бързи промени в пазара на труда и налага предприемане на ефективни …

Отворена е процедура BG05SFPR002-1.004 „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА“ Read More »

Отворена е процедура № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“

ОСНОВНА ЦЕЛ: Основна цел на Фонда за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство е предоставяне на своевременна целева подкрепа на българските земеделски производители, под формата на безвъзмездни средства, за бързо възстановяване от последиците от COVID-19 пандемията, преодоляване на проблемите, които възпрепятстват конкурентоспособността и устойчивостта на аграрния сектор и ускоряване на неговата адаптация …

Отворена е процедура № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ Read More »