Отворена е процедура № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“

ОСНОВНА ЦЕЛ: Основна цел на Фонда за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство е предоставяне на своевременна целева подкрепа на българските земеделски производители, под формата на безвъзмездни средства, за бързо възстановяване от последиците от COVID-19 пандемията, преодоляване на проблемите, които възпрепятстват конкурентоспособността и устойчивостта на аграрния сектор и ускоряване на неговата адаптация …

Отворена е процедура № BG-RRP-6.004 „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ Read More »