Еврофинансиране

Едно от предимствата от присъединяването на Република България към ЕС, но същевременно и едно от големите предизвикателства, е използването на мащабната финансова подкрепа за развитие, предоставяна чрез фондовете на ЕС, която създава безпрецедентни възможности за устойчив социално-икономически растеж.

Нашите услуги включват:

• Систематизиране и предоставяне на информация за текущи и предстоящи програми за безвъзмездно финансиране (“грантове“);
• Оценка на допустимостта на кандидата;
• Подготовка на проектно предложение и бизнес план,
• Цялостно управление на проекти от подписването на договор за безвъзмездно финансиране до финално отчитане, вкл. подготовка на търгове за избор на доставчици/изпълнители.

Години опит

0

Проекти

0

Финансова помощ

0 млн.
Контакти

София 1000

Христо Белчев 21, офис 209

Социални мрежи