Интегра груп

ИНТЕГРА ГРУП e дружество с мисия да подпомага развитието на бизнеса и регионите в условията на общ еврoпейски пазар и политики.

Дейността на дружеството е концентрирана в сектора на  B2B („Бизнес за бизнеса“) услугите

 

Еврофинансиране

Едно от предимствата от присъединяването на Република България към ЕС, но същевременно и едно от големите предизвикателства, е използването на мащабната финансова подкрепа за развитие, предоставяна чрез фондовете на ЕС, която създава безпрецедентни възможности за устойчив социално-икономически растеж.

Езикови решения

ИНТЕГРА ГРУП предлага тясно специализирани езикови решения от и на повече от 45 езика в различни сфери на дейност, легализация на документи в български и чуждестранни институции, писмени и устни преводи, корекции и редакция, консултации.

Консултации по обществени поръчки

Чрез консултантските услуги в направление „Обществени поръчки“ помагаме на клиентите си да преценят по-пълно техните оферти, да изготвят конкурентно техническо предложение, което да е съобразено с методиката за оценка на възложителите в най- висока степен и позволяващо отсъждане на най-високия краен резултат и получаване на най-високия брой точки по дадена методика.

Новини

за еврофинансиране, езикови преводи, обществени поръчки и дейността на дружеството.

Екип

Христо Чорбаджийски

Еврофинансиране
Обществени поръчки

Моб.: 0885 899 407
E-mail: office@integra-group.eu

Бистра Чорбаджийски

Езикови решения

Моб.: 0898 370 540
E-mail: tankova@integra-group.eu