ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

ЗА НАС

 

ИНТЕГРА ГРУП e дружество с мисия да подпомага развитието на бизнеса и регионите в условията на общ еврoпейски пазар и политики.

Дейността на дружеството е концентрирана в сектора на услугите. В основата на стратегията за развитие на ИНТЕГРА ГРУП е постоянно да разширява гамата от услуги, които предлага, с оглед на изискванията на своите клиенти и според динамичните пазарни промени.

В основата на дейността си дружеството залага на:

* Ефективно използване на финансови инструменти от ЕС и други донорски организации и програми;

* Изграждана на стратегически мрежи и партньорства, насърчаващи сътрудничеството между организации от публичния, частния и неправителствения сектор;

* Организиране на екипи и намиране на решения „по мярка”;

* Създаване на регионални, национални и международни мрежи за трансфер на ноу-хау и най-добри практики;

* Изграждане на капацитет за управление на проекти;

* Подобряване управлението на ресурси и оптимизиране на процеси,

* Строга политика по качеството, съобразена с изискванията на своите клиенти.

 

ИНТЕГРА ГРУП е съучредител на:

- международна консултантска група SIGN ( http://www.sign-net.eu/ )

- международната консултантска мрежа CONSENSIO NETWORK ( http://www.consensio-net.eu/ )

 

 

НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

* Mрежа от специалисти от различни области и покриващи широк спектър от знания и умения;

* Нагласа за вникване в спецификата на Вашата организация и дейности;

* Гъвкави условия;

* Практическо приложение на притежаваните знания,;

* Познаваме и успешно управляваме рисковете в изпълнението на проектите;

* Проектите ни отговарят на всички изисквани и регламенти;

* Реализираме свои инициативи с регламентирано участие на държавните институции;

* Професионалисти сме в своята работа;

* Kонфиденциалност;

* Качество;

* Притежаваме образованието, познанията, опита и уменията,

* Проектен и мрежов подход.

 

КОРПОРАТИВНА КУЛТУРА

Ние реализираме идеите на нашите клиенти благодарение на професионализма на нашия екип.

Ние уважаваме и ценим нашите служители, консултанти и мениджъри.

Ние изграждаме дългосрочни отношения, които дават възможност за личностно развитие и непрекъснато повишаване на компетенцията в съответната специалност.

Чрез целенасочено и непрекъснато развитие на служителите и привличането на асоциирани консултанти, ние постигаме професионален, екипен и лидерски капацитет.

Ние очакваме от своите мениджъри да мислят в перспектива и да са мотивирани да виждат промените като възможности.

Ние изискваме висок професионализъм и лоялност от своите ръководители, както и ангажираност и добра подготовка от изпълнителския екип.

Нашата система за възнаграждения зависи от представянето и постигнатите резултати.

Ние правим всичко възможно да подкрепяме членовете на своя екип в трудни професионални и лични ситуации.

Нелоялно и некоректно поведение към компанията и към служителите не се допуска.

 

ИНТЕГРА ГРУП В ПУБЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО

По три програми за обучение на кадри могат да кандидатстват фирмите - Можете да прочетете текста тук

"Готовността на България да усвоява средства по европейските фондове" - статия - интервю за програма България на БНР относно Структурните фондове, готовността на България да усвоява евро-пари и за евро-еуфорията. Мнение по тези и други въпроси дават експерти на ИНТЕГРА ГРУП. Можете да прочетете текста тук

"Много въпросителни остават около усвояването на еврофондовете" - статия, публикувана в Mediapool.bg за въпросите около стартирането на Оперативните програми в страната, капацитетът на администрацията ни и опитът по усвояването на средствата от европейските програми и проекти. Статията е на Христо Чорбаджийски, управител на ИНТЕГРА ГРУП. Можете да прочетете текста тук

"Битката за европейския мост на Копривщица" - статия, публикувана на 27 май 2006г. във вестник Стандарт, относно построяването на мост в гр. Копривщица, финансиран от програма ФАР. Мониторинг на този проект бе извършен от Николина Матева, тогаващен експерт в ИАНМСП, а понастоящем Мениджър "Програми и проекти" в ИНТЕГРА ГРУП. Можете да прочетете текста тук

Есе на тема "Предизвикателствата пред Република България за ефективното усвояване на средствата от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС" спечелило първа награда на конкурса за студентско есе на Министерство на финансите, май 2006. Автор на есето е Красимира Коцева, мениджър "Системи за управление" в ИНТЕГРА ГРУП. Можете да прочетете текста тук

 

 

Интегра груп ООД управлява проект “Изграждане на напълно функциониращ хоспис “Белмедика”, Свищов, Програма ФАР (фаза 3) - “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”, Договор за безвъзмездна помощ № BG2006/018-343.01.01-2.36

Още...

 

Консултанти на ИНТЕГРА ГРУП ООД взеха участие в консултативна среща за бизнеса по отворените покани на оперативните програми и Програма ФАР на 3.07.2008, организирана от Община Добрич, Бизнес - център Добрич и ТПП - Добрич

Още...

 

Еврофинансирането е полза, но и предизвикателство

Интервю с Христо Чорбаджийски, 13-06-2010, Новинар

 

Интервю с Николина Матева, „Интегра Груп“

08.11.2010, Строителство имоти

 

Международно възстановяване на ДДС в логистиката

Интервю с Никола Николов, сп. Логистика, Година VIII, бр. 1, февруари 2012

 

Семинар на Българска транспортна преса с участието на ИНТЕГРА ГРУП

01.03.2012