ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

УСЛУГИ ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ

 

 

I. УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ (Telecom Expense Management)

 • Преглед на документи;
 • Преглед на придобити услуги;
 • Преглед на условия по договори;
 • Управление на наличните услуги;
 • Преглед на фактури,
 • Изготвяне на анализи и препоръки.

Ползи:

Услугите за управление на телекомуникационните разходи ще повишат ефективността от използваните телеком услуги и ще намалят техните разходи.

 

 

II. УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ДОГОВОРИ (Telecom Contract Management)

 • Проследяване на условията и сроковете на договорите;
 • Проследяване на коректно изпълнение на договорите (абонаментни планове, преференции, споразумение за ниво на обслужване и т.н.);
 • Експертен анализ на договорни отношения;
 • Съпоставка на технически решения и продукти при договаряне;
 • Съпоставка на ценови условия и параметри;
 • Проактивно съдействие при договаряне и предоговаряне с доставчици;
 • Сравнителен анализ на конкретни финансови условия спрямо пазарни нива;
 • Предложение за ползване на най-изгодните условия от конкретен доставчик,
 • Подготовка на документи при организиране на тръжни процедури за избор на телеком доставчик.

Ползи:

Управление на телекомуникационни договори Ви пести време за избор на най-изгодното решение и за проследяване на коректното изпълнение на договорите.

 

 

III. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕН ОДИТ (TelCo Audit)

Разкриване на възможности за оптимизация, осигуряваща спестяване на разходи;

 • Анализ на електронни фактури за отклонения от нормалното потребление, придържащ се към предварително зададени параметри;
 • Разследване на потенциални отклонения и грешки;
 • Медиация при спорове с Доставчици;

Ползи:

Телекомуникационният одит ще ви информира за допълнителни възможности за снижаване на разходите, както и за грешки и отклонения от нормалното потребление на ползваните услуги.