ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

УСЛУГИ

 

Ако желаете да получите оферта за нашите консултантски услуги, моля, попълнете и изпратете обратно на office@integra-group.eu този въпросник!

 

ИНТЕГРА ГРУП предлага на организации от частния и публичния сектор консултации при внедряване на системи за управление (според международно признати стандарти), което включва:
 
1. Внедряване на системи съгласно:

  • ISO 9001:2008;
  • ISO 14001:2004 (EMAS);
  • ISO 22000:2005,
  • ISO 27001;
  • OHSAS 18001:2007,
  • IFS,
  • BRC.

2. Внедряване на интегрирани системи базирани на няколко стандарта: ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 27001; OHSAS 18001:2007, ISO 22000:2005, IFS, BRC.

3. Внедряване на интегрирани системи базирани базирани на информационни технологии др.

4. Съдействие при избор на сертифицираща организация;

5. Поддръжка на внедрени системи;

6. Провеждане на вътрешни одити;
 
7. Диагностика на ефективността на внедрени системи,
 
8. Обучения - ISO 9001:2008; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 27001; OHSAS 18001:2007, ISO 22000:2005, IFS, BRC.

9. Управленско консултиране.