ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

УСЛУГИ ЗА ЧАСТНИ КЛИЕНТИ

 

I. ПРОУЧВАНЕ

С какво можем да Ви бъдем полезни?

 • Анализ на услугите, предлагани от доставчиците

 • Проучване на предлаганите на пазара оферти

 • Сравняване на предлаганите оферти по ценови и други, зададени от Вас критерии

 • Осигуряване на информация за най-добрите предложения

 

II. ПОДДРЪЖКА

С какво можем да Ви бъдем полезни?

 • Картотекиране и проследяване на сключените от Вас договор с операторите

 • Предупреждение за изтичане на Вашите договори

 • Действия от Ваше име по подновяване или прекратяване

 • Уведомяване за изгодни промоции

 • Оптимизиране на разходите

 • Настройка на Вашето оборудване

 

III. КОНСУЛТАЦИЯ

С какво можем да Ви бъдем полезни?

 • Връзка с външни юристи за консултации по правни въпроси

 • Разясняване условията на Вашите договори

 • Съдействие при разрешаване на казус