ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

УСЛУГИ

 

Писмени преводи
Устни преводи
Легализация
Управление на проекти

 

Писмени преводи

* Превод на документи.

* Превод на уеб-сайтове.

* Превод на специализирана литература в различни области от и на множество езици, включително на някои редки езици.

* Редакция на текстове на български и чужди езици от native speaker.

Писменият превод е основна част от нашата работа. Намирането на преводач е само малка част от организацията по всяка поръчка. Да уточним предназначението на превода и според него да преценим изискванията на текста, да се съобразим със спецификата му, да съставим екип от преводачи и редактори, да сравним фактологическите данни в превода и оригинала, да направим стилова редакция –това са взаимно допълващи се условия за извършване на един добре адаптиран, качествен превод. А за получаване на нещо по-добро от точен превод, предлагаме допълнителна терминологична редакция.

Услуги

 

Устни преводи

* Симултанен превод на конференции, симпозиуми, семинари с осигуряване на екипи преводачи и необходимата техника за превод и озвучаване.

Симултанният превод е превод в момента на говоренето. Той изисква съответната техника – кабини, микрофони, слушалки. Голямото натоварване и отговорността, породена от непрекия контакт между говорещия и преводача, налагат този превод да се извършва от екип от двама преводачи. Цената се определя на ден за екипа.

* Консекутивен превод за срещи на високо ниво, бизнес срещи и събития с по-малък брой участници или отделни речи.

Консекутивният превод е с изчакване. Ако се говори 5 минути, трябва да се предвидят и 5 минути за превод. Не изисква специална техника. Цената се определя на час, за един или двама преводачи, в зависимост от естеството на работната среща.

* Придружаване на чужденци

Придружаването не е същински превод, а по-скоро асистиране при осъществяване на контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци или други ситуации, налагащи познаване на обстановката и езика. Цената се определя на час, за един преводач.

Времето, в което преводачът е ангажиран от вас, се включва в цената, независимо дали има същински превод.

Услуги

 

Легализация

Заверка и легализация във всички български институции или чуждестранни представителства. Легализацията се извършва от Дирекция „Консулски отношения” на Министерство на външните работи.

За да се легализира един документ, е необходимо:

* Документът ви да носи необходимите печати и заверки.

* Превеждаме документа Ви на наша бланка като оторизирана агенция, с печат и подпис на заклет преводач.

* Заверяваме оригиналния документ в министерствата, чиито печати се изискват от Консулски отдел.

* Прикрепяме превода към заверения документ. Заверяваме този комплект в Консулски отдел на МВнР.

След заверката на Консулски отдел документът е валиден за представяне пред властите в съответната страна.

Сроковете са съобразени със сроковете на заверяващите инстанции.

Цените са съобразени с таксите и държавните таксови марки на заверяващите инстанции.

Извършваме заверки и в чужди дипломатически и консулски служби.

Услуги

 

Управление на проекти

Управлението на проекти за езиков превод е внимателно организиран процес, който гарантира професионализма на извършената работа. Дори сложни проекти, които са свързани не само с етапа на превода, но и с предпечатна обработка, се управляват и проследяват от един-единствен проектов мениджър, което гарантира тяхната успешна реализация.

Услуги