ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

МЕЖДУНАРОДНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС

 

УСЛУГИ

 

Ако желаете да получите оферта за нашите консултантски услуги, моля, попълнете и изпратете обратно на dineva@integra-group.eu този въпросник!
Възстановяване на ДДС


Тъй кaто ДДС се разглежда като дaнък върху потреблението,  то износът на стока от страната или предоставяне на услуга в чужбина (за страните от ЕС - извън общността) по правило е освободен от ДДС или данъкът се възстановява.
През последните десетилетия се разширява практиката на възстановяване на ДДС за чужди граждани при/след илизането им от страната продавач. Крайният потребител,  закупил стока в страната,  където живее,  няма право на възстановяване на ДДС. Това обаче не се отнася за физическите лица (при определени условия) и юридически лица,  регистрирани по закона за ДДС. Те имат право на приспадане или възстановяване на дaнъка върху покупките на стоки или услуги.

Да вземем за пример командировка на Ваш служител във Великобритания. По време на неговото пътуване, за по-голямата част от услугите и стоките, за които изразходва средства Вашият служител, Вие плащате ДДС в размер на 15 процента. Ако по време на командировката са похарчени 5000 паунда, то ДДС-то което сте платили е в размер около 650 паунда. В случай, че пращате в командировка във Великобритания всеки месец Ваш служител и той прави разходи от 5000 паунда, се получава сума от 7800 паунда платено ДДС на година. Тази сума може да бъде спестена чрез услугата „възстановяване на ДДС”, която е въведена с цел насърчаване и подпомагане на международната търговия.
Право на такова възстановяване на ДДС имат:

 • Организации,  регистрирани за целите на ДДС и установени на територията на Общността
 • Организации,  регистрирани за целите на ДДС и неустановени на територията на Общността

На практика огромна част от организациите по света могат да се възползват от тази услуга.
Ако Вашата дейност е локализирана:

 • на територията на Общността
 • извън територията на Общността

Ограничения в типа бизнес няма, единственото условие е да сте регистрирани за целите на ДДС.

 

 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 

Кой може да си възстанови ДДС, което е платил в чужбина? 

 • Повечето организации,  които имат регистрация по ДДС,  могат да се възползват от тази услуга. Имайте предвид, че правилата за възстановяване са различни във всяка държава.
   

Какви разходи в чужбина трябва да има организацията ми,  за да се възстанови ДДС?

 • Хотел
 • Транспорт
 • Изложения,  конференции,  семинари,  обучения
 • Професионални услуги
 • Паркинг
 • Телекомуникации
 • Наем на превозни средства
 • Гориво
 • Служебни развлечения
 • Други

 
От кои държави може да се възстанови ДДС?

 • От всяка една държава членка на Европейския съюз,  както и от някои държави извън него,  което зависи от спогодбите между държавите. Ако например Вашата организация е регистрирана в България,  Вие можете да възстановите ДДС от всички страни членки на Европейския съюз,  а също така и от Канада,  Исландия,  Македония,  Норвегия,  Южна Корея и Швейцария.
   


Каква е процедурата по възстановяване на ДДС?

 • Процедурата е лесна и удобна,  тъй като не изисква никакви усилия и най-вече средства от Ваша страна. Единственото, от което се нуждаем са:
 • Сканирани копия от Вашите фактури за разходи в страни членки на ЕС.
 • Оригинални фактури за разходи в страни извън ЕС
 • След приключване на процеса фактурите Ви се връщат заедно с възстановения данък. За Ваше улеснение можем да Ви посетим на място и да извлечем необходимите документи.
   


Има ли краен срок?

 • За държавите от ЕС крайният срок е 30.09 на следващата година. Т.е., ако искате да възстановите ДДС от 2014 година, фактурите трябва да бъдат изпратени до нас не по-късно от 01.08.2015,  за да можем да спазим срока определен от Данъчните Служби на съответната държава.
 • За държавите извън ЕС крайният срок е 30.06 на следващата година. 


Колко пъти в годината мога да кандидатствам за възстановяване на ДДС?

 • Това зависи от закона на държавата,  в която сте направили разходи,  но в повечето случаи имате право на 5 пъти в годината (на всяко тримесечие и годищно). Разбира се това зависи и от сумата за възстановяване, с която кандидатствате.


Колко време отнема докато си получа парите?

 • Това отново зависи от държавата,  в която сте направили разходи,  но обикновено парите се получават в рамките на 6 месеца след подаване на иска.
   


Каква е вашата такса за услугата?

 • Интегра груп ООД предлага гъвкави комисионни,  които зависят от това каква сума желаете да се възстанови. Комисионната се изплаща,  едва когато се възстанови Вашия данък.

 

МЕЖДУНАРОДНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АКЦИЗ

 

 

Възстановяването на акциз върху гориво е ще подобри финансите на Вашата фирма. ИНТЕГРА ГРУП предлага експертно съдействие за преодоляване на този административно труден процес от Белгия, Франция и Словения, които дават възможност за възстановяването на акциз.

 

Кой може да си възстанови акциз, което е платил в чужбина? 

Повечето организации,  които имат разходи за гориво в Белгия, Франция и Словения.

 

Какви са възтановимите акцизи върху горивото в Белгия, Франция и Словения?

Възстановимия акциз на литър гориво е както следва:

Франция -     0,0487 EUR / л
Белгия -        0,0763 EUR / л
Словения -    0,0875 EUR / л

 

Каква е процедурата по възстановяване на акциз?
Клиента трябва да предостави следните документи на ИНТЕГРА ГРУП:

 • Сканирани фактури за гориво. Фактурите тряба да съсържат: име и адрес на фирмата, ДДС номер на фирмата, количество на закупено гориво, цена на литар както и регистрационния номер на камиона (МПС), който е зареждал.
 • Удостоверение за актуално аъстояние на фирмата (официален превод на съответния език).
 • Талони на камионите (МПС)
 • Ако камионите (МПС) са лизингови - копие на лизинговите договорите (официален превод на съответния език).
 • Пописване и подпечатване на документи от клиента на изготвени от партньора ни в Люксембург.
 • Изпращане на всички документи с куриер до съответната страна от ИНТЕГРА ГРУП
 • Възстановяването на акциза става възможно от датата на регистрацията на клиента в данъчните служби на съответната страна.

 

Колко пъти в годината мога да кандидатствам за възстановяване на акциз? Има ли краен срок?
4 пъти на година (на тримесечие) както или/и един път за цялата предходна година

 

Колко време отнема докато си получа парите?

Възстановяването на акциза се осъществява от 8 до 12 месеца след като е подаден иска.