ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

ОПИТ

 

Екипа на ИНТЕГРА ГРУП за по-малко от две години успя да създаде успешен консултантски продукт в областта на системи за управление. За този период дружеството:

- изгради мрежа от специалисти с дългогодишен практически опит на като консултанти по внедряване на системи за управление и осигуряване на съответствие, водещи одитори и мениджъри по качеството,

- отговори на изискванията на водещите сертификационни организации, работещи на територията на Република България,

- осигури допълнително обучение на своите експерти за новостите в областта,

- подготви високо квалифицирани специалисти едновременно в областта на еврофинансиране и системи за управление,

- да изгради строга вътрешно фирмена политика, базирана на контрол, конфиденциалност, доверие, коректност, партньорство.

 

ИНТЕГРА ГРУП ООД e провела до момента вътрешнофирмени обучения по международно признати стандарти с приблизителен общ брой участници - 200 души.

 

Интегра груп ООД предлага интегриран продукт на своите клиенти, съчетаващ осигуряване на външно финансиране от донорски организации и програми (еврофинансиране) и предоставяне на качествени консултантски услуги.