ИНТЕГРА ГРУП ООД
идеите в действие

ОПИТ

 

Управленският екип на дружеството има опит като служители на координиращите институционални звена на оперативните програми 2007-2013; участвали са в процеса на подготовка на оперативните програми.

Екипът на дружеството има доказан успешен опит:

  • Екипът на ИНТЕГРА ГРУП е работил по над 30 различни международни програми и проекти през последните 6 години
  • Провели сме обучения на над 500 души: управленски състав и служители на банки, общини, сдружения, предприятия и др.
  • За последните две години сме консултирали над 400 представители на различни организации.

Общата стойност на проектите, спечелили безвъзмездно финансиране от донорски програми и консултирани от екипа и асоциираните консултанти на ИНТЕГРА ГРУП, възлиза на повече от 40,000,000.00 лева