ИНТЕГРА ГРУП ООД
идеите в действие

СЕМИНАРИ & ОБУЧЕНИЯ

 

ИНТЕГРА ГРУП предлага специализирани обучения в следните направления:

 • Усвояване и управление на средства ЕС;
 • Планиране, разработване и управление на проекти; 
 • Изграждане на административни структури и разработване на процеси, процедури, документи;
 • Държавни помощи, вкл. минимални помощи;
 • Обществени поръчки и концесии;
 • Регионално планиране и развитие;
 • Изграждане на инструменти за регионално развитие:
  • местни инициативни групи (МИГ);
  • публично - частни партньорства;
  • клъстъри – бизнес коопериране;
  • регионални сдружения за управление на отпадъците;
  • центрове за професионално обучение и професионално ориентиране;
  • центрове за регионални инвестиции;
  • центрове за технологичен трансфер;
  • бизнес/научни и индустриални паркове;
  • бизнес инкубатори и др.;
 • Системи за управление, вкл. според международно признати стандарти;
 • Информационни семинари;
 • Финансов мениджмънт и бизнес планиране;
 • Обучения за предприемачи и др.

 

ИНТЕГРА ГРУП е организирала до момента семинари с приблизителен общ брой участници 500 души: управленски състав и служители на банки, общини, сдружения, предприятия, неправителствени организации и др.

 

ИНТЕГРА ГРУП e провела до момента вътрешнофирмени обучения по международно признати стандарти с приблизителен общ брой участници - 200 души.