ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Общи условия за изпълнение на услугата Езикови решения:

 • при приемане на поръчката ви подробно записваме Вашите изисквания и инструкции;
 • по време на изпълнението сме на Ваше разположение за допълнения и промени;
 • свързваме се с Вас, ако имаме неясноти или съмнения за грешка в оригиналния текст;
 • процесът е строго организиран;
 • поръчката се дава на подбран според спецификата на текста преводач;
 • при получаване на превода се извършва проверка на фактическите данни и редакция;
 • всеки клиент се обслужва от един експерт, който следи изцяло поръчките му;    
 • информацията, която сте ни поверили, не се разпространява - всеки един от екипа на ИНТЕГРА ГРУП ООД подписва декларация за това;
 • оригиналът на документа Ви не напуска нашия офис и няма вероятност да бъде изгубен,
 • всяка поръчка се съхранява в досието на съответния клиент до 3 години.

 

Заявката за превод се дава в писмен вид по e-mail, факс или лично. В заявката се уточнява следната информация:

 • език, на който се извършва преводът;
 • договорена цена;
 • терминологична област на текста за превод;
 • срок на изпълнение;
 • начин на подаване на поръчката и вид на входящия материал;
 • начин на доставяне на поръчката и вид на готовия материал;
 • изисквания относно терминологията и евентуално предоставяне на помощни материали/ лице за консултации от страна на клиента (задължително условие при устни преводи);
 • начин на изписване на имена на лица и фирми;
 • разчитане на съкращения в текста,
 • избрана категория превод.

 

Цената за писмен превод се изчислява на база една страница от превода, съдържаща 1800 писмени знака, включително интервали.

 

Рекламация се приема в случай, че има писмена заявка, съдържаща горната информация. Рекламацията се прави писмено, с изброяване и описание на грешките. След приемане на рекламацията се прави допълнителна редакция от експерт и за сметка на ИНТЕГРА ГРУП. Ако клиентът не приеме редактирания текст, основателността на рекламацията се преценява от независим експерт. В този случай се прави намаление от цената, в съответствие с преценката на независимия експерт. Рекламации се приемат до 7 дни след предаване на изпълнената поръчка.