ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

НОВИНИ

03.12.18

ПОКАНА:
РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ

 

ПРОГРАМА:
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

 

ЦЕЛИ:
Стимулира развитието на специфични научноизследователски инфраструктури и експертиза в услуга на местните предприятия и създаването на нови видове продукти и услуги в приоритетните области на ИСИС

 

КРАЕН СРОК:
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ!!!

 

КАКВИ ПРОЕКТИ СЕ ФИНАНСИРАТ?
Допустими дейности:

  • Придобиване на ДМА (изследователско оборудване за изпитвания) – производствено оборудване (вкл. Технологични линии) и ДНА (специализиран софтуер, платформи и др.) за общи дейности;
  • Трансфер и широко популяризиране на знания и резултати от научни изследвания, посредством прилагане на принципите на отворен достъп до научна информация;
  • Създаване на мобилни апликации с права на достъп, възможност за безплатно участие в уебинари, виртуални конференции и др.;
  • Извършване на проучвания и анализи (вкл. чужди добри практики);
  • Допускат се ограничени СМР само за текущ ремонт за нуждите на научната инфраструктура;
  • Подпомагане създаването на капацитет на научно-изследователския и развоен екип;
  • Стимулиране интернационализацията и маркетинга на обединението,
  • Изграждане на административното тяло.

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? ИЗИСКВАНИЯ?
Сдружения между предприятия, научи организации, НПО, местни и регионални власти.

 

БЮДЖЕТ:
115 646 637.81 лв.

 

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ:
От 1 500 000 до 7 000 000 лв.

 

ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА:
От 50 до 90%

 

ПЛАЩАНИЯ:

 

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ:
http://opic.bg/