ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

ПРЕДСТОЯЩИ ПОКАНИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ

 


 

 

КАЛЕНДАР АКТУАЛНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ПОКАНИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА БИЗНЕСА

 

 

06.10.17

ПОКАНА:
Подобряване на производствения капацитет и развитие на специализирани услуги за МСП и ИКТ

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “ Иновации и конкурентоспособност”

КРАЕН СРОК:
Предстои през 2018!

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

06.10.17

ПОКАНА:
Стимулиране внедряването на иновации в предприятията

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “ Иновации и конкурентоспособност”

КРАЕН СРОК:
Предстои през 2018!

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

06.10.17

ПОКАНА:
Развитие на иновационни клъстери

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “ Иновации и конкурентоспособност”

КРАЕН СРОК:
Предстои през 2018!

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

29.09.17

ПОКАНА:
Насърчаване на предприемачеството

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “ Иновации и конкурентоспособност”

ЦЕЛИ:
Създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на НСНМСП и специфични сфери свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

КРАЕН СРОК:
Предварителна информация!

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...

 

 

30.08.17

ПОКАНА:
Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите

 

ПРОГРАМА:
Оперативна програма “ Иновации и конкурентоспособност”

 

ЦЕЛИ:
Повишаване на ресурсната ефективност на предприятията чрез прилагане на нови решения, техники и методи.

КРАЕН СРОК:
Предварителна информация!

 

PDF ФАЙЛ ТУК

 

Още...