ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

МРЕЖА И ПАРТНЬОРСТВО

 

ИНТЕГРА ГРУП залага изключително на мрежовия подход, както в предоставянето на услуги, така и в своето развитие, с цел постигане на по-високо качество, по-висока резултатност и добавена стойност на предлаганите услуги.

ИНТЕГРА ГРУП постоянно разширява своята мрежа от партньорски организации и консултанти/експерти на свободна практика. До момента дружеството е изградило мрежа от формални и неформални контакти с:

  • над 300 предприятия от различни сектори;
  • 10 финансови институци;
  • над 20 публични и общински администрации;
  • над 30 международни и български консултантски организации;
  • над 20 организации от неправителствения сектор;
  • 15 обучителни организации;
  • 5 национални медии,
  • над 100 консултанти и специалисти в различни сфери.

 

За контакти:

Христо Чорбаджийски

София 1000

ул. Христо Белчев 21, офис 209

0885 899 407

office@integra-group.eu