ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

МЕЖДУНАРОДНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС и АКЦИЗ

 

КОНТАКТИ

 

 

София 1000

ул. Христо Белчев № 21, ет.2, офис 209

Христо Чорбаджийски

Управител

Моб.: 0885 899 407

e-mail: office@integra-group.eu

 

Златина Динева

Мениджър

Международно възстановяване на ДДС

Моб.: 0885 702 287

e-mail: dineva@integra-group.eu