ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

КАРИЕРИ

 

ИНТЕГРА ГРУП търси консултанти и експерти на свободна практика с опит в следните направления:

- внедряване на системи за управление;

- софтуерни специалисти;

- проекто-управление;

- подготовка и управление на проекти финансирани от донорски организации (САПАРД, ФАР, ИСПА, ТГС, Красива България, ПРООН, ЕБВР и др.);

- околна среда, ВЕИ, строителство, НИРД;

- институционални проекти/техническа помощ;

- публично-частно партньорство;

- бизнес планиране и финанси;

- регионално развитие;

- обществени поръчки;

- HR и обучения;

- CE маркировки или еквивалентни; продуктова и производствена сертификация;

- въвеждане на добри производствени практики;

- интегрирани системи за управление;

- управленско консултиране,

- техническа помощ/институционални проекти.

 

Ако Вие:

 

- сте мотивирани да работите на проектен и мрежов принцип и

- смятате, че Вашият опит, знания и умения отговарят на визията на ИНТЕГРА ГРУП ,

изпратете ни Ваше CV на: office@integra-group.eu

и ние ще се свържем с Вас!

Станете част от екипа на ИНТЕГРА ГРУП !