ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

ЕЗИКОВИ РЕШЕНИЯ

 

Ние от ИНТЕГРА ГРУП разбираме колко е важно общуването между партньорите в различните точки на света. Езикът е основно средство за комуникация, ето защо в условията на глобализация добрият превод означава добра комуникация и взаимно разбиране, което е основата за развитие на бизнеспартньорство. Затова предлагаме тясно специализирани езикови решения от и на над 35 езика в различни сфери на дейност.

 

ИНТЕГРА ГРУП има сключен договор с Министерство на външните работи No 2204/2013 да извършва официални преводи от български на чужди езици, и от чужди езици на български език.

 

ИНТЕГРА ГРУП работи съгласно изискванията EN 15038:2006 към доставчиците на преводачески услуги (ДПУ) по отношение на човешките и техническите ресурси, управлението на качеството и на проектите, договорната рамка и процедурите.

 

EN 15038 IG

 

...