ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

ЕКИП

Христо Чорбаджийски

Търговски директор

Еврофинансиране

Моб.: 0885 899 407

E-mail: office@integra-group.eu

 

 

 

Бистра Танкова

Търговски директор

Езикови решения

Моб.: 0898 370 540

E-mail: tankova@integra-group.eu

 

 

 

Илия Водасов

Търговски директор

Международно възстановяване на ДДС

Моб.: 0884 259 819

E-mail: vodasov@integra-group.eu

 

 

 

/

Борислав Манов

Търговски директор

Телеком адвайзер

Моб.: 0893 655 465

 

 

/

 

АСОЦИИРАНИ КОНСУЛТАНТИ

 

Николина Матева

Консултант

Еврофинансиране

Моб.: 0899 009 887

 

 

Тодор Тодоров

Консултант

Еврофинансиране

Моб.: 0887 867 054

 

 

/

Никола Николов

Консултант

Международно възстановяване на ДДС

Моб.: 0888 532 813

E-mail: nikolov@integra-group.eu

 

 

/

 

Златина Динева

Консултант

Международно възстановяване на ДДС

Моб.: 0885 702 287

dineva@integra-group.eu

 

/

Инж. Георги Спиридонов

Консултант

Инфраструктурни проекти

Моб.: 0888 415 417

 

 

АСОЦИИРАНИ КОНСУЛТАНТИ АСОЦИИРАНИ КОНСУЛТАНТИ