ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

 

МЕЖДУНАРОДНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АКЦИЗ

 

 

Възстановяването на акциз върху гориво ще подобри финансите на Вашата фирма. ИНТЕГРА ГРУП предлага експертно съдействие за преодоляване на този административно труден процес в Белгия, Франция и Словения, които дават възможност за възстановяването на акциз.

 

Кой може да си възстанови акциз, което е платил в чужбина? 

Повечето организации,  които имат разходи за гориво в Белгия, Франция и Словения.

 

Какви са възтановимите акцизи върху горивото в Белгия, Франция и Словения?

Възстановимия акциз на литър гориво е както следва:

Франция -     0,0487 EUR / л
Белгия -        0,0763 EUR / л
Словения -    0,0875 EUR / л

 

Каква е процедурата по възстановяване на акциз?
Клиента трябва да предостави следните документи на ИНТЕГРА ГРУП:

  • Сканирани фактури за гориво. Фактурите тряба да съсържат: име и адрес на фирмата, ДДС номер на фирмата, количество на закупено гориво, цена на литар както и регистрационния номер на камиона (МПС), който е зареждал.
  • Удостоверение за актуално аъстояние на фирмата (официален превод на съответния език).
  • Талони на камионите (МПС)
  • Ако камионите (МПС) са лизингови - копие на лизинговите договорите (официален превод на съответния език).
  • Пописване и подпечатване на документи от клиента на изготвени от партньора ни в Люксембург.
  • Изпращане на всички документи с куриер до съответната страна от ИНТЕГРА ГРУП
  • Възстановяването на акциза става възможно от датата на регистрацията на клиента в данъчните служби на съответната страна.

 

Колко пъти в годината мога да кандидатствам за възстановяване на акциз? Има ли краен срок?
4 пъти на година (на тримесечие) както или/и един път за цялата предходна година

 

Колко време отнема докато си получа парите?

Възстановяването на акциза се осъществява от 8 до 12 месеца след като е подаден иска.