ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

МЕЖДУНАРОДНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС

 

ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

 

ДДС е създаден през 1954 от френския икономист Морис Лоре (Maurice Laure),  изпълнителен директор на френската данъчна администрация (Direction generale des impots). Най-напред е обложил с ДДС (на френски: taxe sur la valeur ajoutee - TVA) големите френски компании през април 1954,  а на по-късен етап - всички компании. Във Франция ДДС е най-важният източник на приходи за държавата,  като към 2003,  от ДДС във френската хазна постъпват 112 млрд. евро,  което представлява около 45% от нейните общи приходи. Подобно е и положението в България,  където от общи приходи в бюджета за 2009 г. от 20 955 014 600 лева са заложени 9 320 500 000 лева приходи от ДДС,  което прави 44, 5% от всички приходи.
В други страни като Австралия,  Канада,  Нова Зеландия и Сингапур този данък се нарича "данък върху стоките и услугите (goods and services tax - GST)",  а в Япония се нарича "данък върху потреблението (consumption tax)".

ДДС е косвен данък,  тоест той се дължи на държавата от трето лице,  за чиято сметка в действителност е данъкът. Продавачът го внася в бюджета,  но в действителност той се плаща от купувача,  тъй като е включен в цената на стоките. ДДС до голяма степен определя равнището на цените на стоките. При внос на стоки в Европейския съюз се начислява ДДС,  за да могат стоките,  произведени в общността да са равнопоставени с еквивалентните вносни стоки.