ИНТЕГРА ГРУП
идеите в действие

 

12.08.19

ПОКАНА

за безплатен семинар-обучение на тема „Подготовка на оферти за участие в обществени поръчки и проекти, финансирани от ЕС. Работа с новата платформа за електронни обществени поръчки ЦАИС ЕОП“

17.09.2019, хотел Маринела, гр. София

 

Очакваме Ви на нашия безплатен семинар-обучение на тема „Подготовка на оферти за участие в обществени поръчки и проекти, финансирани от ЕС. Работа с новата платформа за електронни обществени поръчки ЦАИС ЕОП“.

Семинарът ще се състои на 17-ти септември 2019 г от 9.00 до 13.00 часа в хотел „Маринела“, гр. София, и се организира съвместно от екипа на информационната платформа Търгове БГ https://www.targove.bg/ и консултантска агенция Интегра груп (http://integra-group.eu/).


Целта ни е да представим пред Вас актуалните тенденции в сектора на обществените поръчки, да коментираме новостите с предстоящото въвеждане на централизираната електронна платформа https://app.eop.bg/, както и да Ви дадем възможност да коментирате проблеми от Вашия бизнес, с които се налага да се справяте ежедневно в подготовката си за участие в ОП.

 

Темите ще бъдат представени от нашите лектори с богат опит в публичния сектор:

  • г-н Георги Грудев е юрист с повече от 10 г. опит като експерт в планирането, подготовката и провеждането на ОП. Повече от 30 успешно приключили проекта, финансирани със средства от ЕС. Притежава ценен опит в производството по обжалване на ОП пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС). 
  • адв. Димитър Златанов е работил като експерт в Главна Дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” на Министерство на труда и социалната политика в периода 2009-2011. Има 5-годишен опит като главен експерт в Дирекция „Обществени поръчки и концесии” на КЗК, където е ръководил проучвания по преписки, образувани във връзка с подадени жалби по реда на ЗОП. От 2017 г. работи като консултант за различни търговски дружества, публични и секторни възложители и им оказва правна помощ в провеждането на ОП по реда на ЗОП (изготвяне на документации, участие в комисии, подготовка на оферти за участие и др.). Участвал е като лектор в множество семинари, курсове или конференции в областта на ОП.
  • г-н Тодор Тодоров е консултант в сферата на евро-финансирането с близо 20-годишен опит в подготовката и изпълнението на проекти по предприсъединителните фондове и оперативните програми на ЕС.От 2001 г. насам е ръководител проекти в няколко търговски дружества, където е ангажиран с провеждането на процедури за избор на изпълнител от страна на частни клиенти, съгл. разпоредбите на приложимите ПМС. От 2006 г. г-н Тодоров заема позициите асистент, главен асистент и доцент в УНСС. Участва в подготовката на процедури за възлагане на ОП в рамките на проекти, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

 

!!! Важно:

  • Семинарът е без такса за участие и можете да поканите и Ваши партньори.
  • Изисква се попълване на регистрационната форма (тук) от всеки желаещ да участва в семинара. Моля, върнете ни я обратно по мейла в срок до 15.08.2019.
  • Моля запазете датата в календара си: 17.09.2019, 9.00-13.00 ч, хотел „Маринела“, гр. София.
  • Благодарим Ви и очаквайте нова информация от нас скоро!

Анкета/регистрационна форма.