Привет!

Изпращаме Ви информация за актуални и предстоящи покани за безвъзмездно финансиране за бизнеса.

1. В момента са отворени следните покани/програми:

2. Публикуван е и индикативен график за прием на проектни предложения по различни мерки от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 за периода до края на календарната 2015 г.:

·        Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства – индикативен период за прием 02 ноември 2015 г. – 29 ноември 2015 г. Oчаква се по този прием да има целеви бюджет за животновъдство). Подробна информация може да намерите на следния линк

·        Подмярка 4.2. Инвестиции в преработка / маркетинг на селскостопански продукти – индикативен период за прием 28 септември 2015 г. – 01 ноември 2015 г. Подробна информация може да намерите на следния линк

3. Предстои отварянето на Ново работно място. Подробна информация може да намерите на следния линк

Още информация за актуални и предстоящи покани може да намерите тук!

Поздрави,

ИНТЕГРА ГРУП

ул. Христо Белчев 21, ет. 2, офис 209
София 1000
Моб.: 0885 899 407
E-mail: info@integra-group.eu
Web: http://integra-group.eu/
Facebook: Integra Group Ltd.
Twitter: Integra Group Ltd.
Linkedin: Integra Group Ltd.
Google+: Integra Group Ltd.

Blog: Integra Group Ltd.

 

[CONTENT]